ALEKSANDAR DIMITRIJEVIĆ

ALEKSANDAR DIMITRIJEVIĆ

izložbeni katalog br. 19. (BG)

(Galerija RIMA, BEOGRAD 14. X - 14. XI 2022)

TEKST: Marija S. Đorđević, O METAMORFOZI SEGMENATA U CELINE I NJIHOVOJ RAZLICI / Biografija / Spisak radova

FOTOGRAFIJE RADOVA: Radovan Baja Vujović, Nikola Miljković

DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 44

JEZIK: srpski (latinica)/ engleski

REPRODUKCIJE DELA: 22

CENA: 300 RSD

PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com