RADOŠ ANTONIJEVIĆ

RADOŠ ANTONIJEVIĆ

izložbeni katalog br. 65. (KG)

(Galerija RIMA, KRAGUJEVAC 10. XI - 5. XII 2022)

TEKST: Ana Ereš, SKULPTURI, S LJUBAVLJU – VENECIJANSKI GESTOVI RADOŠA ANTONIJEVIĆA / Biografija / Spisak radova

FOTOGRAFIJE RADOVA: Vladimir Popović, arhiva umetnika

DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 20

JEZIK: srpski (latinica)/ engleski

REPRODUKCIJE DELA: 4

CENA: 300 RSD

PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com