I

I

LJUBICA CUCA SOKIĆ

izložbeni katalog br. 1 (Kulturni centar Vršac, septembar-oktobar 2008)
IZDAVAČ: Kulturni centar Vršac
Suizdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Saradnik: Galerija RIMA, Kragujevac
TEKST: Irina Subotić, Elegije Ljubice Cuce Sokić / Biografija / Katalog radova
FOTOGRAFIJE RADOVA: Predrag Cile Mihajlović
GRAFIČKI DIZAJN: Sava Stefanović

BR. STRANA: 48
JEZIK: srpski (latinica)
REPRODUKCIJE U BOJI: 26 radova
CENA: NIJE U PONUDI