IX

IX

____________________

MARKO ČELEBONOVIĆ
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Novembar 2018-Januar 2019.

IZDAVAČ: Galerija SANU, Beograd; Galerija RIMA, Kragujevac
TEKSTOVI: Lidija Merenik, Ana Bogdanović, Nevena Martinović / Biografija / Katalog radova
RECENZIJA: Irina Subotić
LEKTURA I KOREKTURA: Tanja Rončević
PREVOD: Ksenija Todorović
FOTOGRAFIJE RADOVA: Vladimir Popović, Žarko Vijatović, © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais, Jacqueline Hyde, Georges Meguerditchian, Philippe Migeat, © Musée de l’Annonciade, Saint Tropez
GRAFIČKI DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 208
JEZIK: srpski (ćirilica) / engleski
REPRODUKCIJE RADOVA: 118
CENA: 3000 din
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com