VI

VI

____________________

JOŽE CIUHA
mozaici - slike - pleksiglasi
Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, 26.4-20.6.2014.

IZDAVAČ: Galerija SANU, Beograd; Galerija RIMA, Kragujevac; Fondacija Jože Ciuha, Ljubljana
TEKST: Irina Subotić, Jože Ciuha - umetnik za sva vremena; Ina Štegen, Jože Ciuha - veliki teatar sveta / Biografija / Katalog radova
RECENZIJA: Milica Stevanović, Ješa Denegri
LEKTURA I KOREKTURA: Slavica Merenik
PREVOD: Ksenija Todorović
FOTOGRAFIJE RADOVA: Fondacija Jože Ciuha, Lјubljana
GRAFIČKI DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 144
JEZIK: srpski (ćirilica) / engleski
REPRODUKCIJE U BOJI: 89 radova
CENA: 2000 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com