VII

VII

__________

ĐORĐE IVAČKOVIĆ (1930-2012)
Gest u belom kvadratu

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 16.12. 2014-10.01.2015.

IZDAVAČ:Galerija RIMA, Kragujevac
TEKST: Ješa Denegri,Slikarstvo kao čin težnje ka slobodi u uslovima mogućeg; Nevena Martinović, O dnevniku Đorđa Ivačkovića
PREVOD: Ksenija Todorović
FOTOGRAFIJE RADOVA: Vladimir Popović, Predrag Cile Mihajlović
GRAFIČKI DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 64
JEZIK: srpski (latinica) / engleski
REPRODUKCIJE U BOJI: 39 radova
CENA: 1500 RSD

PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com