VIII

VIII

____________________

ĐORĐE IVAČKOVIĆ
Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, 30.9-4.11.2015.

IZDAVAČ: Galerija SANU, Beograd; Galerija RIMA, Kragujevac
TEKST: Žan-Lik Šalimo, Ivačković ili put ka apsolutnom / Biografija / Katalog radova
RECENZIJA: Milan Lojanica, Irina Subotić
LEKTURA I KOREKTURA: Ivana Ignjatović
PREVOD NA SRPSKI: Maristela Veličković
FOTOGRAFIJE RADOVA: Vladimir Popović, Nikola Ivačković, Muzej savremene umetnosti, Beograd
GRAFIČKI DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 132
JEZIK: srpski (ćirilica) / francuski
REPRODUKCIJE U BOJI: 97 radova
CENA: 3000 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com