_

_

ŽOLT KOVAČ

izložbeni katalog br. 66 KG
Galerija RIMA, Kragujevac, 12. V - 12. VI 2023.
TEKST: Miroslav Karić, "Povodom izložbe Glupe slike 4: Deca glupih slika Žolta Kovača" / Biografija / Spisak radova
FOTOGRAFIJE RADOVA: Žolt Kovač
DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 24
JEZIK: srpski (latinica)/ engleski
REPRODUKCIJE DELA: 35

CENA: 500 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com