_

_

ALEKSANDAR DIMITRIJEVIĆ

izložbeni katalog br. 19 BG
Galerija RIMA, Beograd, 14. X - 14. XI 2022.
TEKST: Marija S. Đorđević, "O metamorfozi segmenata u celini i njihovoj razlici"/ Biografija / Spisak radova
FOTOGRAFIJE RADOVA: Radovan Baja Vujović, Nikola Miljković
DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 44
JEZIK: srpski (latinica)/ engleski
REPRODUKCIJE DELA: 22

CENA: 500 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com