_

_

RADOŠ ANTONIJEVIĆ

izložbeni katalog br. 65 KG
Galerija RIMA, KRAGUJEVAC 10. XI - 5. XII 2022.
TEKST: Ana Ereš, "skulpturi s ljubavlju - venecijanski gestovi Radoša Antonijevića" / Biografija / Spisak radova
FOTOGRAFIJE RADOVA: Vladimir Popović, arhiva umetnika
DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 20
JEZIK: srpski (latinica)/ engleski
REPRODUKCIJE DELA: 4

CENA: 300 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com