_

_

MILIJA ČPAJAK

izložbeni katalog br. 67 KG
Galerija RIMA, Kragujevac, 29. IX - 28. X 2023.
TEKST: Nevena Martinović, "Slikarstvo Milije Čpajaka" / Biografija / Spisak radova
FOTOGRAFIJE RADOVA: Marijana Janković, Vladimir Popović
DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 20
JEZIK: srpski (latinica)/ engleski
REPRODUKCIJE DELA: 15

CENA: 500 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com