_

_

MILOŠ BAJIĆ (1915-1995)

izložbeni katalog br. 27 BG
Galerija RIMA, Beograd, 24. V - 24. VI 2024.

TEKST: Sava Stepanov, "O ranom apstraktnom slikarstvu Miloša Bajića" / Biografija / Spisak radova
FOTOGRAFIJE RADOVA: Vladimir Popović, Zoran Jovanović Zorf - S.A.S., Fond Branka Ćopića SANU
DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 24
JEZIK: srpski (latinica)
REPRODUKCIJE DELA: 16

CENA: 500 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com