_

_

IVAN ŠULETIĆ
izložbeni katalog br. 43
(Galerija RIMA, 06.06-01.07.2017)

IZDAVAČ: Galerija RIMA, Kragujevac
TEKST: Ana Bogdanović, O pejzažu i skrivanju u radovima Ivana Šuletića / Biografija / Spisak radova
FOTOGRAFIJE RADOVA: Vladimir Popović, Ivan Zupanc, Luka Knežević Strika
GRAFIČKI DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 20
JEZIK: srpski (latinica)/ engleski
REPRODUKCIJE U BOJI: 17

CENA: 500 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com