___

___

PASTELI LJUBICE CUCE SOKIĆ

IZDAVAČ: Galerija RIMA, Kragujevac
TEKST:
Irina Subotić, Pasteli Cuce Sokić
Nevena Martinović, Istraživanja u pastelu
Zoran Pekić, Vladimi Bulajić, Reč konzervatora
Miomir Gatalović, Pasteli iz hrama umetnosti i intimizma Ljubice Cuce Sokić
RECENZIJA: dr Jasna Jovanov
LEKTURA I KOREKTURA: Mirjana Topalović
PREVOD: Ksenija Todorović, Slađana Milojević
FOTOGRAFIJE RADOVA: Foto služba Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Predrag Cile Mihajlović, Nikola Miljković
DOKUMENTARNE FOTOGRAFIJE: Kolekcije porodice Gatalović i Irine Subotić, Zoran L. Božović,Predrag Cile Mihajlović, Dragiša Radulović
GRAFIČKI DIZAJN: Milena Vučković

BR. STRANA: 288
JEZIK: srpski (ćirilica) / engleski
REPRODUKCIJE RADOVA: 170
DOKUMENTARNE FOTOGRAFIJE: 58
CENA: 4000 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com