___

___

MARKO ČELEBONOVIĆ

IZDAVAČ: Galerija RIMA, Kragujevac
TEKSTOVI: dr Ješa Denegri, dr Lidija Merenik, Nevena Martinović, dr Ana Bogdanović, MA Sofija Milenković / BIOGRAFIJA, KATALOG RADOVA, BIBLIOGRAFIJA, REGISTAR IMENA
RECENZIJE: dr Irina Subotić, dr Simona Čupić
LEKTURA AUTORSKI TEKSTOVA: dr Rada Stijović, dr Aleksandra Marković
PREVOD NA ENGLESKI: Ksenija Todorović
FOTOGRAFIJE RADOVA: Vladimir Popović, Žarko Vijatović, Predrag Cile Mihajlović, Slobodan Štetić, Nebojša Borić, Milenko Savović
DOKUMENTARNE FOTOGRAFIJE: arhiva porodice Čelebonović, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog
GRAFIČKI DIZAJN: Isidora M. Nikolić

JEZIK: srpski (latinica) / engleski
GODINA IZDANJA: 2017.

BR. STRANA: 636
BR. REPRODUKOVANIH DELA (U BOJI):449
BR. DOKUMENTARNIH FOTOGRAFIJA (CRNO-BELE): 81 

CENA: 12 000 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com