___

___

MILORAD BATA MIHAILOVIĆ


IZDAVAČ: Galerija RIMA, Kragujevac
UREDNICE: Nevena Martinović, MA Marija S. Đorđević
TEKSTOVI: dr Lidija Merenik, dr Ješa Denegri, Marija S. Đorđević
BIOGRAFIJA: Nevena Martinović
BIBLIOGRAFIJA: MA Marija S. Đorđević, MA Jovan Mladenović
RECENZIJE: dr Irina Subotić, dr Ana Ereš
LEKTURA AUTORSKI TEKSTOVA: Slavica Merenik
PREVOD NA ENGLESKI: Ksenija Todorović

FOTOGRAFIJE RADOVA: Muzej savremene umetnosti, Beograd; Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad; Dokumentacija Muzeja savremene umetnosti, Skoplje; Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka (Hrvoje Franjić, Doris Fatur); Vladimir Popović, Vladimir Miloradović
GRAFIČKI DIZAJN: Isidora M. Nikolić

JEZIK: srpski (latinica) / engleski
GODINA IZDANJA: 2023.
BR. STRANA: 341
PROMO CENA: 6000 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com