___

___


VELIČKOVIĆ
STVARALAČKO KOMPONOVANJE

IZDAVAČ: Galerija RIMA, Kragujevac
TEKST: Slobodan Lazarević
RECENZIJA: Slobodan Mašić, Želimir Vukašinović
LEKTURA I KOREKTURA: Milica Milojević
PREVOD: Vladimir Pavlović, Dalibor Soldatić, Jelena Lazarević
FOTOGRAFIJE RADOVA: Dušan Aranđelović, Miodrag Đorđević, Andre Morain, Cloud Gaspari, Mihajlo Ruvidić, Maristela Veličković, Predrag Mihajlović, Žarko Vijatović
GRAFIČKI DIZAJN: Nemanja Lazarević

BR. STRANA: 220
JEZIK: srpski (ćirilica) / francuski / španski
REPRODUKCIJE RADOVA: 45+
CENA: 3000 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com