OMČIKUS, Petar

U PONUDI

PO s

 

UMETNIK                                      

omcikus foto uz bioPETAR OMČIKUS (1926-2019)
Rođen 6. oktobra 1926. godine u Sušaku, u blizini Rijeke. Sa porodicom dolazi u Beogradu 1937. godine. U periodu 1941-1943, u okupiranom Beogradu, pohađa Školu za primenjene umetnosti. Krajem rata pridružuje se Odseku za propagandu pri Glavnom štabu Narodnooslobodilačke vojske. Već 1945. godine upisuje Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu. Studira u klasi prof. Ivana Tabakovića. Prvi put izlaže na Jesenjoj izložbi ULUS-a 1946. U periodu april-avgust 1947. godine, sa grupom kolega napušta redovnu nastavu i odlazi u Zadar da samostalni radi. Po povratku u Beograd članovi Zadarske grupe bivaju izbačeni sa Akademije, a nakon dva semestra dobijaju mogućnost da nastave školovanje. Omčikus odlučuje da trajno napusti studije. U periodu 1948-1951. zajedno sa suprugom i kolegnicom Kosarom Bokšan živi i slika u Rijeci. Vrativši se u Beograd priključuje se grupi Jedanaestorica sa kojom izlaže 1951. godine. U novembru iste godine priređuje prvu samostalnu izložbu.

Zajedno sa suprugom i kolegama, 1952. trajno se doseljava u Pariz. Najpre izlaže zajedno sa Kosarom Bokšan i Londonskom grupom u Galeriji Nju Berlington u Londonu 1954. godine. Prvu samostalnu izložbu u Parizu priređuje 1955. u Galeriji Arno. Tada počinje da izlaže na uglednom Majskom salonu (1955) gde ga zapaža francuski kritičar Mišel Sefo, da bi ga 1957. uključio u svoj Rečnik apstraktnog slikarstva.

U mestu Vela Luka, na Korčuli, gradi porodičnu kuću sa ateljeom. Na njegovu i supruginu inicijativu u Veloj Luci su u periodu 1968-1972 tri puta održani Međunarodni susreti likovnih umetnika.

Priredio je preko šezdeset samostalnih i učestvovao na velikom broju grupnih izložbi. Prva velika retrospektiva priređena mu je u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu 1989. godine. Dobitnik je nacionalnog priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi (nacionalna penzija, 2007). Osnivač je Fondacije Kosara Bokšan i Petar Omčikus (2011). Redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti (2015).