SOKIĆ, Ljubica Cuca

U PONUDI           
ponuda cuca srpponuda cuca 1960 srp

UMETNICA           

Soki?LJUBICA CUCA SOKIĆ
(Bitolj, 1914-Beograd, 2009)

Posle završene Druge ženske gimnazije, 1930. godine Ljubica Cuca Sokić se upisuje na Umetničku školu u Beogradu. Na Nastavničkom odseku studira slikarstvo kod profesora Vase Pomorišca, Ljube Ivanovića i Bete Vukanović (1930–1934), Akademski tečaj pohađa kod profesora Ivana Radovića (1932–1936). Po završetku školovanja boravi i studira u Parizu (1936–1939). Godine 1948. postavljena je za profesora na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, gde je radila do odlaska u penziju 1972. godine. Na fakultetu je osnovala nagradu iz Fonda Ljubice – Cuce Sokić, za sliku malog formata. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabrana je 1968, a za redovnog 1978. godine. Tokom života ostavila je svoje legate SANU i Kući legata u Beogradu. Njena dela nalaze se u mnogim muzejima i galerijama širom Srbije, kao i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.
Pored slikarstva bavila se i grafičkim dizajnom, objavljivala je crteže po novinama i časopisima. Ilustrovala je Poletarac, Zmaj, Pionir, Pionirske novine i više od trideset knjiga domaćih i stranih pisaca za decu i omladinu.

Priredila je i priređeno joj je više od četrdeset samostalnih izložbi.

Nagrade: 1949 – Beograd, Savezna nagrada za slikarstvo FNRJ; 1959 – Beograd, Nagrada za ilustraciju Mlado pokolenje; 1960 – Beograd, Nagrada za slikarstvo na I Oktobarskom salonu; 1962 – Beograd, Plaketa Zlatno pero Beograda za najbolju ilustraciju u boji; 1966 – Beograd, Zlatna paleta ULUS-a, Beograd, Nagrada Neven za ilustraciju; 1968 – Ečka, Otkupna nagrada za slikarstvo UK Ečka; 1969 – Zagreb, Otkupna nagrada JAZU na II izložbi jugoslavenskog crteža; 1972 – Beograd, Sedmojulska nagrada SR Srbije; 1975 – Sarajevo, Nagrada za slikarstvo na VI izložbi Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije; 1978 – Beograd, Oktobarska nagrada grada Beograda; 1986 – Beograd, Nagrada ULUS-a na Jesenjoj izložbi; 1989 – Gornji Milanovac, Grandprix na I bijenalu jugoslovenske minijaturne umetnosti; 1993 – Beograd, Vukova nagrada; 1995 – Herceg Novi, Nagrada Zimskog salona; Sremski Karlovci, proglašena za počasnog građanina Sremskih Karlovaca; 1996 – Beograd, Politikina nagrada iz Fonda Vladislava Ribnikara (za retrospektivnu izložbu u Galeriji SANU 1995); 2003 – Beograd, Veliko odlikovanje Medalja Beli anđeo, za izuzetne dugogodišnje zasluge i ostvarenja na polju likovne umetnosti; 2006 – Prokuplje, Nagrada Boža Ilić.