AKTUELNO U BEOGRADU

Galerija Rima će u svom beogradskom prostoru (Pariska 8) tokom leta imati izložbenu postavku dela moderne i savremene umetnosti. Vremenski i konceptualni okvir izložbe obuhvata drugu polovinu dvadesetog i dvadeset prvi vek. Izloženo je nekoliko umetničkih dela pojedinih autora te je moguće pratiti više geneza likovnih kretanja kroz vreme. Među autorima izloženih dela nalaze se Marko Čelebonović, Petar Omčikus, Vladimir Veličković, Đorđe Ivačković, Aleksandar Tomašević, Ljubica Cuca Sokić, Radomir Damnjanović Damnjan, Dušan Otašević, Radomir Reljić, kao i Mrđan Bajić, Mihael Milunović, Ivan Šuletić, Tadija Janičić...
 

 

postavka 123

 

112. relji?, pariska

 

111. �uleti?, pariska

 

?elebonovi? za tekst 111