Autorsko tumačenje retrospektivne izložbe Marka Čelebonovića

U subotu 9. februara 2019, u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, održano je autorsko vođenje kroz retrospektivnu izložbu Marka Čelebonovića.

O umetniku i izloženim delima govorile su autorke izložbe dr Ana Bogdanović i Nevena Martinović. 

Vođenje je podeljeno na četiri dela, u skladu sa segmentima postavke na koje je izložba podeljena, kako tematski tako i hronološki. O umetnikovoj ranoj mladosti kao i Čelebonovićevim prvim koracima u umetnosti i prvim uspesima na pariskoj umetničkoj sceni govorila je Nevena Martinović, podsećajući pritom da je autorka segmenta izložbe posvećenog ranom periodu (dvadesete godine XX veka) istoričarka umetnosti Sofija Milenković. 

Centralni segment postavke, posvećen Čelebonovićevim remek-delima iz tridesetih godina XX veka, tumačila je dr Ana Bogdanović iz novog ugla, potiskujući pređašnje uvrežene ideje o intimitičkom slikarstvu i poetskom realizmu, u korist sasvim autentične i krajnje intelektualne i filozofske verzije novog realizma koju je Čelebonović razvio u svojim delima tokom četvrte decenije. 

Segment postavke posvećen Čelebonovićevom bogatom posleratnom stvaralaštvu tumačina je Nevena Martinović, ujedno autorka studije u katalogu izložbe posvećene odnosu Marka Čelebonovića i Sen Tropea u kome je najduže živeo, koga je smatrao svojim domom i u kome je preminuo i sahranjen. 

Poslednji segment autorskog vođenja, ponovo kroz tumačenje dr Ana Bogdanović, bio je posvećen izdvojenom delu postavke koji može figurisati kao izložba za sebe i kojim, zbog njegovog značaja, kretanje kroz Galeriju SANU i počinje i završava se - izložba autoportreta Marka Čelebonovića, autorke dr Lidije Merenik. Kroz hronološki raspored autoportreta, prvi put izloženih kao posebna celina i u ovakvom broju, posmatrač može pratiti i čitati Čelebonovićevo intimno osećanje prema sebi kao stvaraocu koje se menjalo od tradicionalne uloge samosvesnog i ponosnog stvaraoca "nove stvarnosti" do umetnika koji se potpuno poistovećuje sa svojom slikom da bi na kraju konačno i izgubio osećanje svog postojanja izvan slike, sasvim se izgubio i kao individua poništio u njoj.

MC vodjenje 9.2.2019.