Galerija RIMA na sajmu Viennacontemporary 2020

Nakon dva zapažena nastupa prethodnih godina, Galerija RIMA je i ovog septembra predstavila srpske umetnike na uglednom sajmu umetnosti Viennacontemporary u Beču. 

Uprkos globalnoj situaciji uzrokovanoj virusom Covid-19 i redukovanom broju učesnika sajma, imajući na umu uspeh i značaj koji ima ovaj vid nastupa na internacionalnoj umetničkoj i galerijskoj sceni, Galerija RIMA se sa zadovoljstvom odazvala na poziv organizatora sajma da se i ove godine nađe među izlagačima u Hali Marks. Galerija RIMA je bila jedina galerija iz Srbije na ovogodišnjem Viennacontemporary sajmu, a zajedno sa galerijama iz Ljubljane, bile su jedini predstavnici moderne i savremene umetnosti sa bivšeg jugoslovenskog kulturnog prostora. 

Tokom četiri sajamska dana, od 24. do 27. septembra, Galerija RIMA je predstavila troje umetnika: Đorđa Ivačkovića, Andreu Ivanović Jakšić i Ivana Šuletića. Posetioci sajma imali su jedinstvenu priliku da vide Ivačkovićeve slike velikih formata iz sedamdesetih i osamdesetih godina, recentan opus slika-objekata Andree Ivanović Jakšić, kao i  slike, crteže i svojevrstan objekat iz ovogodišnje produkcije Ivana Šuletića.

Ovogodišnje učešće Galerije RIMA na Viennacontemporary sajmu umetnosti podržala je platforma Srbija Stvara (Serbia creates).
_______________

After two notable performances in previous years, Gallery RIMA once again presented Serbian artists at the prestigious Viennacontemporary art fair in Vienna this September. 

Despite the global situation caused by the Covid-19 virus and the reduced number of fair participants, bearing in mind the success and importance of this type of performance on the international art and gallery scene, Gallery RIMA gladly responded to the fair organizers’ invitation to be among the exhibitors this year iin the Marx Halle. Gallery RIMA was the only gallery from Serbia at this year’s Vienna Contemporary Fair, and together with galleries from Ljubljana, was the only representative of modern and contemporary art from the former Yugoslav cultural space. 

During the four days of the fair, from 24-27 September, Gallery RIMA presented three artists: Đorđe Ivačković, Andrea Ivanović Jakšić and Ivan ŠuletićVisitors to the fair will had an opportunity to see Ivačković’s large-format paintings from the 1970s and 1980s, a recent opus of paintings-objects by Andrea Ivanović Jakšić, as well as paintings, drawings and a unique object from this year’s production by Ivan Šuletić. 

This year’s participation of Gallery RIMA in the Vienna Contemporary Art Fair was supported by the platform Serbia Creates.

vc 1

vc 2

vc 3

vc 4

vc 5

vc 6