Monografija "MILORAD BATA MIHAILOVIĆ"

Obeležavajući stogodišnjicu od rođenja slikara i akademika Milorada Bate Mihailovića (1923-2011) Galerija RIMA je objavila kapitalno izdanje posvećeno životu i stvaralaštvu uglednog umetnika. 

Kroz studije troje istoričara umetnosti monografija posebno osvetljava MIhailovićev život i stvaralaštvo između četrdesetih i sedamdesetih godina XX veka - period ključan za formiranje njegovog autentičnog likovnog izraza, ali i za umetnikovo pozicioniranje u kontekstima srpske i jugoslovenske, kao i pariske odnosno međunarodne kuturno-umetničke scene.

bata knjiga

Pored centralnih studija i obimne biografije umetnika, knjiga pruža uvid u dragocenu dokumentarnu građu: fotografije, pisma, naslovnice kataloga, pozivnice i plakate sa samostalnih i kolektivnih nastupa, knjige i stručne časopise od značaja za tumačenje Mihailovićevog dela. 

Reprodukovana umetnička dela (njih ukupno 233) naslikana su u vremenskom rasponu od 1947. godine do 1998. godine. Pažljivo selektovani radovi koji su predstavljeni u monografiji  većinski potiču iz umetnikove porodične zaostavštine, zatim muzejskih institucija (Muzej savremene umetnosti, Beograd, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, Muzej savremene umetnosti, Skoplje, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, Muzej Zepter, Beograd) kao i iz relevantnih privatnih kolekcija.

bata knjiga 2

MILORAD BATA MIHAILOVIĆ
Izdavač: Galerija RIMA
Urednice: MA Marija S. Đorđević, Nevena Martinović
Tekstovi: dr Lidija Merenik, dr Ješa Denegri, Marija S. Đorđević
Biografija: Nevena Martinović
Bibliografija: MA Marija S. Đorđević, MA Jovan Mladenović
Recenzije: dr Irina Subotić, dr Ana Ereš
Lektura autorskih tekstova: Slavica Merenik
Prevod: Ksenija Todorović
Grafičko oblikovanje: Isidora M. Nikolić
Štampa: Grafostil, Kragujevac
Godina: 2023