MONOGRAFIJA O MARKU ČELEBONOVIĆU

Krajem 2017. godine Galerija RIMA je okončala svoj do sada najzahtevniji i najobimniji izdavački projekat - objavila je monografiju posvećenu životu i stvaralaštvu slikara Marka Čelebonovića (1902-1986).

MC 1

Prethodne dve monografske publikacije o umetniku izdala je Srpska akademija nauka i umetnosti davne 1977. godine povodom Čelebonovićeve velike retrospektive u Galeriji SANU. Četiri naredne decenije Čelebonović je tek povremeno izložbeno predstavljan a tekstovi o umetniku mahom su objavljivani u izložbenim katalozima. Godine 2002., na privatnu inicijativu i lično zalaganje Čelebonovićeve ćerke i njenog supruga Andre Tedeska, u Francuskoj je objavljena monografija o umetniku (prva na francuskom jeziku). No i pored povremenih pokušaja da se oživi interesovanje za stvaralaštvo ove izuzetne umetničke i istorijske ličnosti, nedostajalo je sistematsko istraživanje likovne i dokumentarne građe koje bi uključivalo sve relevantne izvore za poznavanje života i dela Marka Čelebonovića.

Galerija RIMA je u velikom istraživačkom i izdavačkom poduhvatu okupila naslednike iz porodice Čelebonović i sve značajne muzejske ustanove koje baštine Čelebonovićeve slike. Zahvaljujući tome u monografiji se, među preko četiri stotine reprodukovanih slika i radova na papiru, nalaze sva danas poznata Čelebonovićeva remek-dela, iz privatnih i javnih kolekcija - dela koja su ne samo izgradila Čelebonovićevu reputaciju već i koja su ugrađena u istoriju srpskog modernizma. 

Pored obimne likovne građe, monografija se temelji na ozbiljnom istraživanju dokumentarne građe iz različitih izvora - najvećim delom u vlasništvu naslednika u Francuskoj i Beogradu, u arhivi Muzeja savremene umetnosti, Srpske akademije nauka i umetnosti i Muzeja Zepter u Beogradu i arhivi Spomen-zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Ujedno se u knjizi prvi put objavljuje na desetine dokumentarnih fotografija iz umetnikove porodične zaostavštine.

MC 2

MC 3

Monografiju "Marko Čelebonović" potpisuje čak pet autora - istoričara i teoretičara umetnosti različitih generacija koji donose različite poglede na umetnikovo stvaralaštvo: dr Ješa Denegri, dr Lidija Merenik, dr Ana Bogdanović, MA Sofija Milenković i Nevena Martinović. Iako ne zanemaruje prethodna tumačenja Čelebonovićevog slikarstva ova monografija donosi sasvim nova čitanja njegovog dela. 

MC 4

 Na preko šest stotina strana, ova luksuzna monografija predstavlja do sada najobimniju i najsveobuhvatniju knjigu o Marku Čelebonoviću. Sigurni smo da će veoma uskoro pokazati da je i jedna od najvažnijih publikacija u bibliografiji o umetniku!

________________________________________________________________________________________

GALERIJA RIMA UPUĆUJE ISKRENU ZAHVALNOST ŠIROKOM KRUGU SVOJIH SARADNIKA

Autorima - dr Ješi Denegriju, dr Lidiji Merenik, dr Ani Bogdanović, MA Sofiji Milenković i Neveni Martinović
Naslednicima iz porodice Čelebonović - gospođi Katrin de Leobardi i Vladanu Čelebonoviću
Recenzentima - dr Irini Subotić i dr Simoni Čupić
Prevodiocu - Kseniji Todorović
Lektorima autorskih tekstova - dr Radi Stijović i dr Aleksandri Marković
Fotografima - Vladimiru Popoviću, Žarku Vijatoviću, Predragu Ciletu Mihajloviću, Slobodanu Štetiću, Nebojši Boriću i Milenku Savoviću
Grafičkom dizajneru - Isidori M. Nikolić
 
Ustanovama
Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd / Muzej savremene umetnosti, Beograd / Narodni muzej, Beograd / Galerija Matice srpske, Novi Sad / Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad / Muzej Jugoslavije, Beograd / Muzej grada Beograda / Kuća legata, Beograd / Državna umetnička kolekcija Dvorskog kompleksa, Beograd / Narodni muzej Kragujevac / Narodni muzej, Kraljevo / Umetnička galerija Nadežda Petrović, Čačak / Moderna galerija Lazarevac / Muzej Zepter, Beograd

Privatnim kolekcionarima

Na finansijskoj podršci zahvaljujemo
Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije
Gradu Kragujevcu
Kompaniji DELOITTE